Indkaldelse til generalforsamling

Aarhus Brætspilsfestival indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 27. oktober kl. 19. Ønsker du at have en finger med i spillet og være med til at stable Aarhus Brætspilsfestival 2022 på benene, så har du nu mulighed for at lade din stemme bliver hørt. Der blev i starten af september afholdt ekstraordinær generalforsamling og der er i den forbindelse valgt en ny bestyrelse som det forventes at genvælge til denne ordinære generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og dirigent
2. Årsberetning ved bestyrelsen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste års festival
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Der er mulighed for at deltage online ved at kontakte festivalen på mail@braetspilaarhus.dk
Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Tilmeld dig generalforsamlingen her